Związek Polaków w Sztokholmie

Gokartowy Puchar Polonii Szwedzkiej

Regulamin Gokartowego Pucharu Polonii Szwedzkiej

 

 

Klub gokartowy „POL-KART” przy Związku Polaków w Sztokholmie.

 

Wstęp
Gokartowy Puchar Polonii Szwedzkiej to coroczny cykl amatorskich wyścigów gokartowych odbywających się na wynajmowanych torach. Zawody odbywają się od kwietnia do października, z przerwą w lipcu. Organizatorem jest firma Brzezinka Consulting AB pod auspicjami Związku Polaków w Sztokholmie, z udziałem sponsorów. W każdych zawodach może uczestniczyć do 30 zawodników oraz publiczność. Udział w każdym spotkaniu Klubu odbywa się zawsze wyłącznie na własną odpowiedzialność zawodnika.

 

1. Sędziowie
Zawodnik stosuje się do przepisów panujących na danym torze, do poleceń obsługi toru oraz wyznaczanych przez Związek Polaków sędziów oraz osób prowadzących zawody z ramienia klubu. Niniejszy Regulamin, werdykty osób prowadzących zawody oraz w specjalnych przypadkach werdykty klubowej komisji sędziowskiej, są z punktu widzenia Pucharu nadrzędne nad werdyktami jakie mogą zostać wydane lub nie przez personel obsługi torów.

 

2. Bezpieczeństwo i fair play
Puchar promuje bezpieczną jazdę i fair play. Kontakt między gokartami musi być unikany, a najechania w wyniku których najechany zostanie wypchnięty ze swojego toru jazdy będą karane. Podczas wyścigów, zawodnicy mają bezwzględny zakaz spożywania alkoholu oraz środków odurzających. Zawodnicy zobowiązani są do godnego zachowania.

 

3. Wymagania w stosunku do zawodników
- ukończone 18 lat
- odbycie szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i znajomości flag ostrzegawczych
- nieuprawianie czynnie sportu gokartowego w wyczynowych klubach gokartowych.
- aktywny udział w pracach związanych z organizacją Pucharu.
- uiszczanie opłat za wykorzystanie toru, wypożyczenie: kombinezonów, kasków i gokartów, wynoszące w granicach do ok. 500 kr na osobę za każdy wyścig.
- uiszczanie opłaty j w. w przypadku nieobecności zawodnika gdy ten nie zgłosi na czas swojej nieobecności, a tor na którym odbywają się zawody nie przyjmuje korekty listy uczestników. Nie dotyczy sytuacji gdy nieobecny zawodnik zgłosi na czas swojego zastępcę, który pokryje koszty lub gdy zgłosi się inny zawodnik rezerwowy.
- przestrzeganie reguł panujących na każdym torze oraz niniejszego regulaminu.

 

4. System punktacji i nagrody
Po każdym wyścigu zawodnikom przyznawane będą punkty zależne od zajętego miejsca: 30 punktów dla zwycięzcy, 29 dla 2. miejsca, 28 dla 3. miejsca itd. Liczba zawodników w danych zawodach nie wpływa na liczbę punktów za dane miejsce, tzn. za pierwsze miejsce przyznane będzie 30 pkt niezależnie od ilości startujących.
W sezonie 2012 liczone będzie 5 najlepszych indywidualnych wyników z sześciu wyścigów. Oznacza to, iż zawodnik może opuścić jedne zawody bez wpływu na klasyfikację Pucharu.
Zwycięzcą Pucharu zostanie osoba, która zbierze największą ilość punktów w całym cyklu wyścigów. Przewidziane są nagrody rzeczowe dla trzech osób mających największą ilość punktów po ostatnim wyścigu Pucharu. Możliwe są nagrody dla zawodników z kolejnych miejsc, w zależności od dysponowanych środków finansowych w danym roku.

 

5. Kary
a) kary lokalne
Zawodnik podlega karze za niezastosowanie się do instrukcji otrzymanych od osób prowadzących zawody z ramienia klubu i/lub od obsługi toru. Reguły mogą się różnić między poszczególnymi torami i prezentowane są podczas instruktażu bezpośrednio przed każdymi zawodami. Organizator zawsze w razie potrzeby służy tłumaczeniem reguł na język polski. Kara wymierzona przez obsługę toru np. flaga-ostrzeżenie, może również pociągnąć za sobą karę Pucharową- patrz punkt b.
b) kary Pucharowe
Kary pucharowe stosowane będą w wyniku przyznania kar lokalnych lub w wyniku najechań. Przykładowe kary to przesunięcie o jedną lub więcej pozycji w dół w kwalifikacji końcowej danego wyścigu lub wykluczenia z kolejnego lub wszystkich kolejnych wyścigów. Odnośną decyzję podejmuje nadzwyczajne zebranie klubowej komisji sędziowskiej, składającej się z doświadczonych zawodników Klubu.
W przypadku wykluczenia, uiszczone przez ukaranego opłaty nie zostaną zwrócone.

 

W razie niedopełnienia wymagań regulaminu, członek może zostać wykluczony z klubu.

 

Sztokholm, 11 kwietnia 2012

 

 

Aktualności

 

wyścig 6 »
29 września w Södertälje

 

wyścig 5 »
8 września w Sala

 

wyścig 4 »
18 sierpnia w Norrköping

 

wyścig 3 »
16 czerwca w Rättvik

 

wyścig 2 »
26 maja w Järfälla

 

wyścig 1 »
28 kwietnia 2012

 

Spis artykułów 2012 »
na portalu Poloniainfo.se

 

Regulamin zawodnika »
klubu gokartowego Pol-Kart

 

Dodaj |

 

sponsor

sponsor

sponsor i patronat medialny

patronat medialny

patronat medialny

 

Wykonanie strony
Brzezinka Consulting AB